Ηλεκτρονική αίτηση-β παράγραφος

 

Το κείμενο της β΄ παραγράφου ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ,  προτείνεται ως εξής:

<< Παρακαλώ 1)να μου καταβάλλετε έντοκα τα ποσά, τα οποία μου παρακρατήσατε, από το έτος 2013 μέχρι σήμερα,με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4051/2012  και του άρθρου πρώτου παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ.5 και υποπαρ. ΙΑ.6 του ν. 4093/2012 στην κύρια και την επικουρική σύνταξηαναγράφω το Ταμείο), 2) Να μου χορηγήσετε βεβαίωση για το σύνολο των παρακρατηθέντων ποσών.Επιφυλάσσομαι παντός δικαιώματός μου>>

 

Σήμερα 18 Νοέμβρη , μετά τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει (κυρίως από το κείμενο ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ) το κείμενο διαμορφώνεται ως εξής:

Παρακαλώ 1)να μου καταβάλλετε έντοκα τα ποσά, τα οποία μου παρακρατήσατε, από το έτος 2013 μέχρι σήμερα,με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4051/2012 και του άρθρου πρώτου παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ.5 και υποπαρ. ΙΑ.6 του ν. 4093/2012, στην κύρια και την επικουρική σύνταξη, τα δώρα Χριστουγέννων-Πάσχα και επίδομα αδείας, καθότι οι περικοπές κρίθηκαν αντισυνταγματικές ,με τις υπ’ αριθ. 2287-2290/2015, αμετάκλητες αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας .Να παύσετε στο εξής τις παρακρατήσεις, στην κύρια και επικουρική μου σύνταξη και να μου καταβάλλετε στο εξής τα δώρα Χριστουγέννων -Πάσχα και επίδομα αδείας (800 ευρώ)ανά έτος  2) Να μου χορηγήσετε βεβαίωση για το σύνολο των παρακρατηθέντων ποσών.Επιφυλάσσομαι παντός δικαιώματός μου.

Επισημαίνεται ότι το κείμενο είναι ενδεικτικό. Μπορεί ο καθένας να επιλέξει το δικό του κείμενο.

ΔΕΣ ΝΕΟΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νίκος ΟΥΡΑΝΟΣ