Απόδοση κρατήσεων Ν.4093 θανόντων Αποστράτων

 

Απόδοση κρατήσεων Ν.4093 θανόντων Αποστράτων, σε  δικαιούχους συζύγους και  κληρονόμους.

 

Τα περικοπέντα με το Ν. 4093/2012 στους Αποστράτους, οι οποίοι στη συνέχεια αποβίωσαν ,θα αποδοθούν στους επιζώντες συζύγους ,χωρίς καμία περαιτέρω ενέργεια.
Σε ότι αφορά στους κληρονόμους αναμένουμε  την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που θα εκδοθεί και θα υπάρχουν οδηγίες.
Υπενθυμίζουμε , ότι ήδη έχει επιστραφεί το 50%.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           ΟΓ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Νίκος ΟΥΡΑΝΟΣ                                    Γιάννης ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗΣ