ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ Δ. Σ.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ηράκλειο  10 2- 2019

Πρωτ.:  23/2018                        ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                     

1-     Αντιπρόεδρο : ΑΛΕΞΑΚΗ Νώντα

2-     Γεν. Γραμματέα  : ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗ Γιάννη

3-     Ταμία  : ΦΟΥΚΑΡΑΚΗ Νικόλαο

4-     Αναπλ. Γεν. Γραμματέα : ΜΕΡΑΜΒΕΛΙΩΤΑΚΗ  Γεώργιο

5-     ‘Εφορο : ΜΑΓΟΥΛΑΚΗ  Νικόλαο

6-     Μέλος  : ΠΑΝΤΑΓΑΚΗ Τηλέμαχο

Καλείσθε στην  ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση του ΔΣ, την  11η    Φεβρουαρίου   2019, Ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 1830, στο γραφείο του Σωματείου, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

1-     Έγκριση δαπανών :  α- έξοδα αλληλογραφίας

β- έξοδα Γενικής Συνέλευσης  (πίτα, καφέ κ.λ.π.)

γ- άλλες δαπάνες  (πληρωμή τηλεφώνου Σωματείου, κ.λ.π.)

 

2- Αγωγές

 

3-Χορός Σωματείου στο κέντρο ΧΑΤΖΗΣ

4- Νέα βιβλία Σωματείου

5-Θέματα Μελών ΔΣ

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νίκος ΟΥΡΑΝΟΣ

(6976401840)