Φορολόγηση αναδρομικών

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ύστερα από πολλά ερωτήματα Μελών μας για την φορολόγηση των ποσών του Ν.4093/2012 ,(αναδρομικά), διευκρινίζουμε :
-Το  ποσό  (το υπόλοιπο 50% της απόφασης του ΣτΕ) που χορηγήθηκε την 21/12/2018 στους συνταξιούχους στρατιωτικούς , είναι αυτοτελώς φορολογούμενο <<μέχρι εξαντλήσεως της φορολογικής υποχρέωσης>>.
(ΚΥΑ, Αριθ. 170285/0092/2018, άρθρο 3 ΦΕΚ 5503 Β’/07-12-2018).
-χρόνος κτήσης του ποσού είναι  το φορολογικό έτος 2018
-στο ποσό έχουν εφαρμοσθεί  όλες τις «μνημονιακές» κρατήσεις.
-το ποσό προσμετράται στα συνολικά εισοδήματα του δικαιούχου , για την κράτηση αλληλεγγύης .
Για  εισόδημα  άνω των 12.000 ευρώ, θα επιβληθεί η ειδική εισφορά αλληλεγγύης με συντελεστές κλιμακούμενους από 2,2% έως 10%.
 -πραγματοποιήθηκε παρακράτηση για υγειονομική περίθαλψη από 4% έως 6%.
-μετά την αφαίρεση όλων των ασφαλιστικών εισφορών παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20%.
Τα ποσά  θα εμφανίζονται  στον Πίνακα 6 του φορολογικού εντύπου Ε1 στον κωδικό 619-620 -το καθαρό καταβληθέν ποσό- και στον κωδικό 613-614 ο φόρος που παρακρατήθηκε ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ.
Το πρόβλημα παραμένει για όσους δεν έλαβαν ή έλαβαν μειωμένα ποσά.
Περιμένουμε την εκκαθάριση, των περιπτώσεων αυτών.
Οπωσδήποτε όμως τα ποσά αυτά μεταφέρονται στο φορολογικό έτος 2019 ,με την ίδια νομολογία και τις φορολογικές υποχρεώσεις που ισχύουν.
Για περισσότερα δες αναρτήσεις  του Δεκέμβρη , στην ιστοσελίδα μας. Έχουν όλα αναλυθεί.
 ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Νίκος ΟΥΡΑΝΟΣ         Γιάννης ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗΣ