Καταβολή υπολοίπου 50%,Ν 4093 (αναδρομικά)

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πέρασε ο Μάρτης,ο μισός Απρίλης και κανένα νεότερο για τα αναδρομικά:
-ούτε για αυτούς που δεν πήραν καθόλου
-ούτε για τα μειωμένα ποσά
-ούτε για την εξέταση των αιτήσεων
-ούτε για τις  Χήρες στελεχών ΕΔ-ΣΑ, που ήταν δικαιούχες  και έπρεπε σύμφωνα με την ισχύουσα υπουργική απόφαση, να μεταβιβαστεί στα νόμιμα κληρονομικά πρόσωπα
Καταγγέλλουμε ,αυτή την ασυνέπεια του ΕΦΚΑ
Απαιτούμε την άμεση καταβολή των δικαιούμενων ποσών
ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ
Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ     Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Νίκος ΟΥΡΑΝΟΣ     Γιάννης  ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗΣ