Διοικητικό Συμβούλιο

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρωτ.:     /2019                                                 ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                     

1-     Αντιπρόεδρο : ΑΛΕΞΑΚΗ Νώντα

2-     Γεν. Γραμματέα  : ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗ Γιάννη

3-     Ταμία  : ΦΟΥΚΑΡΑΚΗ Νικόλαο

4-     Αναπλ. Γεν. Γραμματέα : ΜΕΡΑΜΒΕΛΙΩΤΑΚΗ  Γεώργιο

Αναπλ. Ταμία  : ΜΕΡΑΜΒΕΛΙΩΤΑΚΗ  Γεώργιο

5-     ‘Εφορο : ΜΑΓΟΥΛΑΚΗ  Νικόλαο

6-     Μέλος ΠΑΝΤΑΓΑΚΗ Τηλέμαχο
Καλείσθε στην συνεδρίαση του ΔΣ, την 10η   Απριλίου  2019 Ημέρα  Τετάρτη και ώρα 1900, στο γραφείο του Σωματείου, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης :
1- Έγκριση δαπανών

Αλληλογραφία  ,φωτοτυπίες,αυτοκόλλητα αλληλογραφίας.

2- Συνταξιοδοτικά:

Ένσταση  για τις κρατήσεις προσωπικής διαφοράς, χωρίς την η έκδοση από το ΓΛΚ,πράξεων συνταξιοδότησης

3- Ενημέρωση ,ευχές Πάσχα

4-Θέματα Μελών ΔΣ

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νίκος ΟΥΡΑΝΟΣ

(6976401840)