Συντάξεις χηρείας

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ύστερα από πολλά ερωτήματα σχετικά με το θέμα διευκρινίζουμε , ότι  περιμένουμε  τη νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης .

Μέχρι σήμερα έχουμε ΜΟΝΟ εξαγγελία.

Ερωτήματα όπως:

- πότε θα ψηφιστεί

-από πότε θα ισχύει, το 70% των συντάξεων 

-θα δοθούν τα απολεσθέντα

-πως θα διεκδικήσω τα απολεσθέντα

-ποια θα είναι η νέα ποσόστωση σε χήρα – ανήλικα ,κ.λ.π.

θα απαντήσει ο Νόμος και τότε μόνο θα γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι.

Περιγραφές ,μαντέψεις,υπολογισμοί, κ.λ.π.,δεν είναι του παρόντος.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Ο Γ.ΓΡΑΜΑΤΕΑΣ

Ν ίκος   ΟΥΡΑΝΟΣ               Γιάννης ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗΣ