Διοικητικό Συμβούλιο Σεπτέμβρη

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

  ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ     

 

 Πρωτ.:  48   /2019    

              

1-     Αντιπρόεδρο : ΑΛΕΞΑΚΗ Νώντα

2-     Γεν. Γραμματέα  : ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗ Γιάννη

3-     Ταμία  : ΦΟΥΚΑΡΑΚΗ Νικόλαο

4-     Αναπλ. Γεν. Γραμματέα : ΜΕΡΑΜΒΕΛΙΩΤΑΚΗ  Γεώργιο

Αναπλ. Ταμία  : ΜΕΡΑΜΒΕΛΙΩΤΑΚΗ  Γεώργιο

5-     ‘Εφορο : ΜΑΓΟΥΛΑΚΗ  Νικόλαο

6-     Μέλος ΠΑΝΤΑΓΑΚΗ Τηλέμαχο
Καλείσθε στην συνεδρίαση του ΔΣ, την 11η   Σεπτεμβρίου  2019 ,Ημέρα  Τετάρτη και ώρα 1900, στο γραφείο του Σωματείου, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης :
1- Έγκριση δαπανών

α)Έξοδα ετήσια  ιστοσελίδας Σωματείου    β) Έξοδα Λογιστή

2- Συνταξιοδοτικά: Ενημέρωση για  αναδρομικά, δώρακ.π.π

3- Νέες συνταξιοδοτικές πράξεις

4-Ενέργειες του ΔΣ, με την έκδοση των συνταξιοδοτικών πράξεων

5- Λειτουργία Γραφείου

6-Θέματα Μελών ΔΣ

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νίκος ΟΥΡΑΝΟΣ

(6976401840)