Τι θα δούμε στα νέα σημειώματα

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

Επειδή υπάρχουν πολλά ερωτήματα, ύστερα από δημοσιεύσεις ΜΜΕ, ,για τα αναμενόμενα  σημειώματα αποδοχών , παραθέτουμε παραδείγματα, όπως αναλύθηκαν από τον Πρόεδρο στις Γενικές Συνελεύσεις
Με τον υπολογισμό του Νόμου 4093/2016,υπάρχουν  μειώσεις ως 351 ευρώ, αλλά και ελάχιστες αυξήσεις ως 101 ευρώ, τις οποίες θα πάρουν οι δικαιούχοι σε μια 5ετία!!!!.
Στα νέα ενημερωτικά σημειώματα οι παλαιοί συνταξιούχοι θα δούμε :
-πόση είναι η ανταποδοτική σύνταξη, με πόσα έτη και τι μισθό υπολογίστηκε,
-πόση είναι η εθνική σύνταξη και κυρίως πόση είναι η μείωση(για τις περιπτώσεις μη συμπλήρωσης των συντάξιμων ) 
-ποιές είναι οι νέες κρατήσεις αλληλεγγύης
-ποιες είναι οι κρατήσεις Υγειονομικής περίθαλψης
-ποια είναι η προσωπική διαφορά που καταβάλλεται.

 Υπενθυμίζουμε:  η προσωπική διαφορά δεν αποτελεί σύνταξη, αλλά ένα προσωρινό ποσό που  θα μειώνεται από το 2023, κατά το ποσό των αυξήσεων που θα ξεκινήσουν να παίρνουν οι συνταξιούχοι.

Παράδειγμα Α΄
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ με αποστρατευτικό βαθμό Ανθυπαστυνόμου και συντ/κό Αστυνόμου Α΄
-Πραγματική Υπηρεσία  =  27 χρόνια
Όριο =55
-Διπλά μάχιμα  =5  χρόνια
-Χρόνια του Κονδύλη= 3
Σύνολο   =35/35, παίρνει πλήρη σύνταξη
Α  -Συντάξιμες αποδοχές  -  ΠΑΛΑΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ  =1765
και καθαρές 1209  ευρώ

Β- ΝΕΑ  ΣΥΝΤΑΞΗ

1-ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
-Συμπληρωμένα 35/35
Ποσό Εθνικής =384 Ευρώ

2-ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Έχει 35 χρόνια  και συντελεστή 33,81%
Υπολογισμός ανταποδοτικής  σύνταξης  :   αποδοχές χ συντελεστή αναπλήρωσης.
Ανταποδοτικό μέρος  :   (1765  χ  33,81%)  =596  Ευρώ
Σύνολο  Σύνταξης= Εθνική + Ανταποδοτική =384 + 596=980  Ευρώ.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ :

-Αλληλεγγύης  +  Υγειονομικής περίθαλψης

Γ- ΝΕΟ ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ =  ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ  – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Στο ποσό αυτό προστίθεται το ποσό της προσωπικής διαφοράς,μέχρι το 2022

ΣΥΝΤΑΞΗ ΧΗΡΕΙΑΣ
(άρθρο 12 Ν. 4387/2016 και εγκύκλιος 36/2019)
Στο ανωτέρω παράδειγμα,με το θάνατο του Αποστράτου, η σύνταξη  χηρείας στη σύζυγο, είναι:
ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΗ   Χ  70%
(χορηγούμενη με τον επανυπολογισμό του Ν. 4093)
980   Χ  70%  =586  Ευρώ

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ   Β

Α- ΠΑΛΑΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ

ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑΣ : Υποστράτηγος
ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ :  Αρχηγός Στρατειάς – Γεν. Επιτ. Στρατού
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ :  Έγγαμος
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :  40-4-14
ΧΙΛΙΟΣΤΑ  : 800/1000
ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ :  3081,81
ΣΥΝΤΑΞΗ :  2465,45

Β- ΝΕΑ ΣΥΝΤΑΞΗ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΣΥΝΤΑΞΗΣ με βάση τα άρθρα 6,7,8,12 και 14 του Ν. 4387/2016
1-ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ  :  384
ΜΕΙΩΣΗ ΠΟΣΟΥ  :  00
2-ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ : 3081,81
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ :  43,54%
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ(ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ Χ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝ/ΣΗΣ)  :  3081,81 Χ 43,54% =  1341,82

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΕΘΝΙΚΗ  + ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ:
384 + 1341,82  = 1725,82 Ευρώ.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ :

-Αλληλεγγύης  +  Υγειονομικής περίθαλψης

Γ- ΝΕΟ ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ =  ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ  – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Στο ποσό αυτό προστίθεται το ποσό της προσωπικής διαφοράς,μέχρι το 2022

 

 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΧΗΡΕΙΑΣ
(άρθρο 12 Ν. 4387/2016 και εγκύκλιος 36/2019)
Στο ανωτέρω παράδειγμα,με το θάνατο του Αποστράτου, η σύνταξη  χηρείας στη σύζυγο, είναι:
ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΗ   Χ  70%  =  1725   Χ  70%  =1207  Ευρώ

Τα ανωτέρω έχουν αναλυθεί στις Γενικές Συνελεύσεις,  στο Πανελλήνιο Συνέδριο κ.λ.π.

Υπομονή

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νίκος ΟΥΡΑΝΟΣ         Γιάννης ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗΣ