Μικρές αυξήσεις το 2020

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ύστερα από πολλά ερωτήματα σχετικά με <<αυξήσεις που θα έχουμε από 1-1-2020>>, (σύμφωνα με τα ΜΜΕ), διευκρινίζουμε  ότι θα έχουμε ΜΙΚΡΗ  αύξηση των καθαρών μας  αποδοχών , όλοι οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, επειδή:
-μειώνεται η παρακράτηση φόρου, μετά την αλλαγή στην κλίμακα των φορολογικών συντελεστών.
-με την   αύξηση του αφορολόγητου ορίου για όσους έχουν παιδιά.
Ποια είναι τα ποσά
α- Χωρίς παιδιά
Έως 14,75 ευρώ για μισθωτούς του δημόσιου τομέα και συνταξιούχους  με αποδοχές πάνω από 617 ευρώ
β- Με ένα παιδί
Έως 13,33 ευρώ για μισθωτούς του δημοσίου και συνταξιούχους με αποδοχές,  πάνω από 633 ευρώ
γ- Με δύο παιδιά
Έως 16,67 ευρώ για μισθωτούς του δημοσίου τομέα και συνταξιούχους με αποδοχές, πάνω από 700 ευρώ.
δ- Με τρία παιδιά
Έως 26,67 ευρώ για τους δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους με αποδοχές, πάνω από 682 ευρώ
Από την  φορολόγηση
- Φορολογική κλίμακα: Μείωση του ελάχιστου φορολογικού συντελεστή από το 22% στο 9% για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος μέχρι τις 10.000 ευρώ και στη συνέχεια:
 22% (όπως και σήμερα) για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος από τα 10.000 έως τα 20.000 ευρώ
 28% (αντί 29%) για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος από τα 20.000 έως τα 30.000 ευρώ
 36% (αντί 37%) για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος από τα 30.000 έως τα 40.000 ευρώ
 44% (αντί 45%) για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος πάνω από τα 40.000 ευρώ.
- Αφορολόγητο όριο
Για φορολογούμενους χωρίς παιδιά το αφορολόγητο όριο ανέρχεται σε 8.636 ευρώ και ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων διαμορφώνεται σε:
 9.000 ευρώ με 1 εξαρτώμενο τέκνο
 10.000 ευρώ με 2 παιδιά
 11.000 ευρώ με τρία παιδιά
 12.000 ευρώ με 4 παιδιά και άνω
ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ              Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Νίκος ΟΥΡΑΝΟΣ         Γιάννης ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗΣ