Νέο Ασφαλιστικό

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

Συνέχεια της ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ  ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ Δ.Σ. ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ Σωμάτων Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων, καταθέσαμε Υπόμνημα στους Βουλευτές και τα Κόμματα:

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Για το ν/σ  «νέο Ασφαλιστικό», το οποίο τέθηκε προς διαβούλευση, εκφράζουμε  την έντονη δυσαρέσκεια και αντίθεσή μας, γιατί :

 

-υιοθετεί τις επαχθείς για τους συνταξιούχους διατάξεις  του Ν.4387/2016

και νομιμοποιεί αναδρομικά τις μεγάλες περικοπές των κύριων και επικουρικών συντάξεων , καθώς και την κατάργηση των τριών Δώρων-Επιδομάτων που επήλθαν με τον νόμο 4093/2012.

-επειδεινώνει ακόμη περισσότερο την οικονομική θέση των χαμηλόβαθμων Αποστράτων,  με λίγα συντάξιμα χρόνια

-εισάγει δυσμενείς διατάξεις για την απασχόληση συνταξιούχων

Ειδικότερα:

Α-1-με τα άρθρα 24 και 25, επιχειρείται: α). Αύξηση του ποσοστού αναπλήρωσης από τα 30,01 έτη ασφάλισης έως τα 40 έτη ασφάλισης, αρχίζοντας από 1,98% για τα 30,01 έτη ασφάλισης και φτάνοντας στα 8,63% για τα 39,01-40 έτη .

β). Μείωση του ποσοστού αναπλήρωσης από 40 έτη ασφάλισης και άνω κατά 1,5% κατ” έτος επειδή το ήδη καταβαλλόμενο ποσοστό 2% ορίζεται στο 0,50% με αποτέλεσμα :

- να μειώνεται το ποσοστό αναπλήρωσης από το 8,63% που προβλέπεται για τα 40 έτη ασφάλισης κατά 1,5% κατά έτος για τα 40 έτη ασφάλισης και να φτάνει στο 1,13% για τα 45 έτη ασφάλισης.

-να μειώνεται το ήδη καταβαλλόμενο ποσοστό σύνταξης από τα 45 έτη ασφάλισης και άνω, αρχίζοντας από το -0,37% για τα 45-46 έτη ασφάλισης και να φτάνει στο μείον – 34% περίπου για τα 69 έτη ασφάλισης, με αποτέλεσμα να μειώνεται το ποσό της ήδη καταβαλλόμενης προσωπικής διαφοράς και να δημιουργείται νέα προσωπική διαφορά.

Η  μείωση των ποσοστών αναπλήρωσης από το 2% σε 0,50% από τα 40 έτη και άνω, δημιουργεί μεγάλη αδικία σε βάρος των αποστράτων οι οποίοι έχουν 40,01 έτη ασφάλισης και άνω και δημιουργείται αντικίνητρο παραμονής .

Οι όποιες αυξήσεις είναι λογιστικές και αφομοιώνεται στην <<προσωπική διαφορά>>

2-Τιμωρεί τους   χαμηλόβαθμους Αποστράτους , με συντάξιμα χρόνια κάτω από τα τριάντα,γιατί χάνουν την προσωπική διαφορά. Πρόκειται για την πλειοψηφία των συνταξιούχων,που δούλεψε τα νυκτερινά ωράρια,τις κυλιώμενες βάρδιες,που ήταν στη καθημερινή μάχη,που κινδύνευε κάθε λεπτό. Γι’ αυτό έφυγε με την συμπλήρωση των συντάξιμων με την βοήθεια της πενταετίας και των τριών χρόνων Κονδύλη.Γι αυτούς και μόνο, δεν υπάρχει πριμοδότηση στον συντελεστή.
3-.Δεν υπάρχει καμία αναφορά :

α-περί ανταποδοτικότητας των εισφορών, ως επιτάσσει και η πρόσφατη Απόφαση της Ολ. ΣτΕ: 1891/2019, ήτοι η προσμέτρηση για επαύξηση της Σύνταξης, των εισφορών που καταβλήθηκαν για μία εικοσαετία στο δημόσιο για δώρα και επιδόματα , ήτοι δεκατέσερις (14) μήνες κατ’ έτος και όχι δώδεκα (12). Οι ανωτέρω 14μηνες αποδοχές μας   υπόκειντο σε εισφορές  συμφώνως με το άρθρο 17 του Ν.2084/1992 παρ.1.

 

β-για την τριετία του νόμου του Κονδύλη, Π.Δ 169/2007, «Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων» σε συνδ. με Α.Ν. 1854/51, η οποία καταργήθηκε με απόλυτη σιγή από το Ν.4387/2016 και που είχε ζωή πολλών δεκαετιών, δίνοντας ανάσα ζωής και αξιοπρέπεια στους χαμηλόμισθους και χαμηλόβαθμους «στρατιώτες/αστυφύλακες πρώτης γραμμής»,

γ-δεν διορθώνεται η αδικία ,για τη μάχιμη πενταετία,Π.Δ.  189/2007, άρθρο 40, παρ.5,  η οποία προσμετρά στον υπολογισμό  της  αρχικής  σύνταξης, πριν την εφαρμογή του Ν.4387/2016, αλλά όχι  στον συντελεστή απόδοσης στην ανταποδοτική σύνταξη. Η διπλή πενταετία αφορά τις δύσκολες εργασιακές συνθήκες  και τα Σαββατοκύριακα για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας.

Ζητούμε:

1-Να συμπεριλαμβάνεται   στον επανυπολογισμό των συνταξίμων χρόνων μας και των ποσοστών αναπλήρωσης, ήτοι για τον επανυπολογισμό της ανταποδοτικής μας σύνταξης αλλά και για τον επανακαθορισμό της προσωπικής διαφοράς μας, το σύνολο των μηνιαίων αποδοχών που λαμβάναμε ως ασφαλισμένοι που νοείται το άθροισμα των μηνιαίων αποδοχών που υπόκεινται σε εισφορές, καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού μας βίου, συμφώνως και με την απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ)1891/2019, περί ανταποδοτικότητας των εισφορών: ήτοι δεκατέσερις (14) μήνες κατ’ έτος και όχι δώδεκα (12),

3-Να υπολογίζονται στον συντελεστή απόδοσης  για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης ,η μάχιμη πενταετία και τα τρία χρόνια Κονδύλη.

4-Να πριμοδοτηθούν αναλογικά και οι  συντελεστές απόδοσης,  κάτω των τριάντα ετών ασφάλισης,ένεκεν των Υπηρεσίών που προσέφεραν οι Απόστρατοι, σε αντίξοες συνθήκες.Είναι ηθικά επιβεβλημένο.

4-Τέλος η Πολιτεία οφείλει να τηρεί και να εκτελεί, χωρίς υπεκφυγές τις αμετάκλητες αποφάσεις της Ολομέλειας του Σ.Τ.Ε. (2192-2196/2014 & 1125-1128/2016) και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για αναδρομική επιστροφή των αντισυνταγματικών περικοπών σε αποδοχές και συντάξεις, κάτι που μέχρι σήμερα δεν το έχει πράξει.

 

Β-Οι διατάξεις του άρθρου 27, τροποποιούν  δυσμενέστερα το άρθρ 20 του Νόμου 4387/2016, Συγκεκριμένα :

1-Καταργούνται οι διατάξεις των παραγράφων 6,7 του άρθ. 20 του Ν. 4387/2016 για τους προ του 12-5-2016 απασχολούμενους συνταξιούχους.

2- Καταργούνται οι διατάξεις των άρθρ. 16 Ν. 3863/2010 & 42 του Ν. 3996/2011 για τους ήδη αυτοαπασχολούμενους (κρατήσεις ακαθάριστης σύνταξης πέραν των 60 η/μ ανειδίκευτου εργάτη, στα οποία προστίθενται 6 η/μ ανά ανήλικο τέκνο ή φοιτητή έως τα 24), αλλά και για τους μισθωτούς: κρατήσεις ακαθάριστης σύνταξης πέραν των 30 η/μ ανειδίκευτου εργάτη.

3- Εγκλωβίζονται ήδη εργαζόμενοι με πολυετείς συμβάσεις σε “αμισθί” συνέχιση της εργασίας και οδηγεί ορισμένους εξ αυτών που έχουν ήδη καταβάλει πέραν της 10ετίας -υπέρογκες- ασφαλιστικές εισφορές σε αναγκαστική βίαια έξοδο, λόγω του ασύμφορου της παραμονής τους στην εργασία.

4-Αντιμετωπίζονται  βάρβαρα και εκδικητικά τα  αγροτικά εισοδήματα και οι επιδοτήσεις που λαμβάνει μεγάλο μέρος  των συνταξιούχων της  χώρας..  Περικόπτεται η σύνταξη σε κάθε συνταξιούχο που έχει εισοδήματα, έστω και αν αυτά τα αγροτικά εισοδήματα είναι μικρότερα από το ετήσιο ποσό των 4.923,12 ευρώ, που είχε τεθεί ως όριο ειδικώς για την διατήρηση της αγροτικής περιουσίας, ποσό που αν κάποιος το υπερβαίνει, τότε αυτομάτως θεωρείται ότι «επανεντάσσεται» στην αγορά εργασίας.Οι συνταξιούχοι κατέχουν γη , αγροκτήματα, μελησοσμήνη  και δικαιούνται να τα κατέχουν ,σύμφωνα με το Σύνταγμα, η δε απειλούμενη περικοπή των συντάξεων, είναι  εις βάρος της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας των. Με τις ανωτέρω διατάξεις και την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στον ΟΓΑ, εξαναγκάζονται να αποξενωθούν της περιουσίας τους, άδικα και καταχρηστικά.
5- οι διατάξεις του άρθρου 27, έχουν γενική εφαρμογή, καθώς συμπεριλαμβάνουν διατάξεις ισοπεδωτικές για όλους τους συνταξιούχους-εργαζομένους, χωρίς καμία διάκριση μεταξύ μισθωτών, ελεύθερων επαγγελματιών, εργαζομένων στο Δημόσιο (πλήν της φωτογραφικής διάταξης της ηλικίας των 62 ετών κάτω από την οποία περικόπτεται το 100% της σύνταξης εφόσον κάποιος εργάζεται στο Δημόσιο) και όχι μόνο για τους νέους συνταξιούχους, χωρίς καμία μεταβατική διάταξη για τους παλιούς, κατά παράβαση κάθε έννοιας και αρχής περί ασφάλειας δικαίου, περί δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου, περί απαγόρευσης εφαρμογής, αναδρομικώς, δυσμενέστερων διατάξεων , εν αντιθέσει με το Ν.4387/2016  που ναι μεν είχε και εκείνος την δυσμενέστατη διάταξη της περικοπής της σύνταξης κατά 60%, για τους νέους συνταξιούχους εργαζομένους, όμως δεν ήταν γενικής εφαρμογής, καθώς ορίζετο ότι οι διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4387/2016 θα παρήγαγαν αποτελέσματα για το μέλλον και μόνον για εκείνους που θα αναλάμβαναν εργασία ή θα αυτοαπασχολούντο , από τούδε και στο εξής, δηλαδή από την έναρξη ισχύος του ν.4387/2016 και εντεύθεν, ήτοι από 13-05-2016 και μετά.

6-είναι πρόσχημα ότι με την θέσπιση αντικινήτρων στην απασχόληση των συνταξιούχων θα μειωθεί η ανεργία των νέων ή θα παταχθεί η εισφορο-αποφυγή των εργαζομένων –συνταξιούχων με την μείωση σε 30% της παρακράτησης της σύνταξης από 60% του άρθρου 20 Ν.4387/2016.
-Καταστρατηγείται το γράμμα και το πνεύμα, σε μια φιλελεύθερη Δημοκρατία, ως η δική μας της διάταξης του άρθρου 5 παρ. 1 του ισχύοντος Συντάγματος με την οποία κατοχυρώνεται το δικαίωμα καθενός για ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του, εφόσον δεν προσβάλλονται τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζεται το Σύνταγμα

ή τα χρηστά ήθη.
Το νόημα δε της συνταγματικής αυτής επιταγής εκτείνεται και στην ειδικότερη μορφή της, την επαγγελματική ελευθερία δράσης και στο δικαίωμα εργασίας κάθε υποκειμένου, τόσο ως αμυντικό δικαίωμα, ως δηλαδή μία αξίωση της αποχής του Κράτους από παρεμβάσεις στην «ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας», όσο και ως ενεργητικό και συμμετοχικό δικαίωμα, ως μια θετική ελευθερία, με την έννοια της θέσπισης κινήτρων και όχι αντικινήτρων ως συμβαίνει στην συγκεκριμένη περίπτωση: «της συμμετοχής στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή του τόπου.

7-οι περισσότεροι εκ των συνταξιούχων που συνέχισαν να εργάζονται παρά την συνταξιοδότησή τους, δεν είχαν κανένα άλλο εισόδημα παρά μόνον την σύνταξή τους, δεν έγιναν δηλαδή εργαζόμενοι από ελεύθερη επιλογή ή από πλεονεξία, αλλά ωθήθηκαν σ’ αυτό ένεκεν της άμεσης και επιτακτικής ανάγκης επιβίωσης,λόγω των μεγάλων περικοπών στην σύνταξή τους

Ζητούμε:

-Να διατηρηθεί η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 20 περί απασχόλησης συνταξιούχων, του Ν. 4387/201 και των ΚΥΑ  που εκδόθηκαν, πλην εκείνης της παραγράφου 1,η οποία να τροποποιηθεί ως εξής:
“Στους εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχους του Δημοσίου, καθώς και όλων των φορέων, ταμείων, κλάδων ή λογαριασμών που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α., οι οποίοι αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α., οι ακαθάριστες συντάξεις κύριες και επικουρικές καταβάλλονται μειωμένες σε ποσοστό 10% για όσο χρόνο απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή την δραστηριότητα.

-Σε περίπτωση ασφάλισης  σε ασφαλιστικό φορέα  συνταξιούχου, να αφαιρείται από την ασφαλιστική εισφορά το ποσό που αντιστοιχεί στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ

1-ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΛΙΜ. ΣΩΜ. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ :ΧΟΥΧΟΥΡΕΛΛΟΣ Νικόλαος

2- ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ Σ.ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ  ΧΑΝΙΩΝ :ΜΑΥΡΑΚΗΣ Σπύρος

3- ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ Σ.ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ  ΛΑΣΙΘΙΟΥ:ΚΡΟΥΣΑΣΙΩΤΑΚΗΣ Εμμανουήλ

4- ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤ. ΣΩΜ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ  ΡΕΘΥΜΝΟΥ :ΔΕΣΠΟΤΑΚΗΣ Ευάγγελος

5- ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  :ΟΥΡΑΝΟΣ Νικόλαος

6- ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ :ΜΕΛΙΣΑΚΗΣ Νικήτας

7- ΕΝΩΣΗ  ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ : ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ Σταύρος

8- ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ  ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ  :ΦΡΟΥΔΑΚΗΣ Εμμανουήλ