Επανυπολογισμός συντάξεων

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

 

Ξεκίνησε  το Μάρτη ο επανυπολογισμός των συντάξεων , για όσους συνταξιοδοτήθηκαν από το 2008 ως το 2016 ο οποίος επιφέρει σημαντικές μεταβολές σε άλλους θετικές και σε άλλους αρνητικές :

- στον συντάξιμο μισθό

-στην ανταποδοτική σύνταξη

-στην προσωπική διαφορά

Οι αλλαγές  των ποσών οφείλονται :

-δεν είχαν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα οι μεταβολές του 2014 ,(Ν.4093/2012), στο μισθολόγιο  ΕΔ-ΣΑ.

-για όσους συνταξιοδοτήθηκαν έως τον Ιούλιο του 2012 ο επανυπολογισμός έγινε με βάση τις αυξημένες αποδοχές τους χωρίς τις μειώσεις του 2012 και χωρίς την αποκατάσταση του 50% των απωλειών τους το 2014.

Για όσους  συνταξιοδοτήθηκαν ,μετά τον Αύγουστο του 2012, οι συντάξεις  είχαν επανυπολογιστεί, χωρίς την αύξησή του 50% των μισθολογικών απωλειών το 2014.

 

Παράδειγμα

Αστυνομικός Δ/ντής, με αποστρατευτικό βαθμό Ταξιάρχου και συνταξιοδοτικό Αρχηγού Στρατιάς, με 33 χρόνια και 08 Μήνες και 08 Μέρες  πραγματικής και 38 χρόνια ,08 Μήνες και 08 Μέρες συνολικής ασφάλισης:

Μέχρι τον Μάρτη 2020

-Συντάξιμος Μισθός :   3.318,88 Ευρώ

1-Εθνική σύνταξη :  384 ευρώ

2-Ανταποδοτική :  1335,52 ευρώ

3-Σύνολο  :  1719,52 ευρώ

4-Κράτηση ΕΑΣ :   103,17

5- Σύνταξη προ φόρου : 1519,37  ευρώ

6-Προσωπική διαφορά : – 68,92 ευρώ

Από τον Μάρτη 2020

Συντάξιμος Μισθός :3081,81

1-Εθνική Σύνταξη :384 Ευρώ

2-Ανταποδοτική Σύνταξη : 1240 Ευρώ

3- Σύνταξη προ φόρου  :1480,88 Ευρώ

4-Κράτηση ΕΑΣ : 48,72 Ευρώ

5- Προσωπική διαφορά 107,41 Ευρώ

6- Πληρωτέα :1343,18 Ευρώ.           (τα στοιχεία είναι πραγματικά)

 

 

Σύγκριση – διαφορές

1- Αύξηση προσωπικής διαφοράς κατά  38,49  Ευρώ

2-Μείωση ΕΑΣ κατά 45,80 Ευρώ

Συμπέρασμα

-Το  πληρωτέο ποσό δεν άλλαξε προς το παρόν

-Χάθηκε  το κέρδος από την μείωση της ΕΑΣ , γιατί το ποσό έπρεπε να πληρωθεί στο χέρι!!

-Η καταβολή της προσωπικής διαφοράς, μπορεί να σταματήσει από το 2023(και γιατί όχι άμεσα,λόγω ύφεσης) 

-Μακροπρόθεσμα μετά την εφαρμογή του νέου ασφαλιστικού: Αυξήθηκε η προσωπική διαφορά, η οποία <<έφαγε >>, το κέρδος από την αύξηση των συντελεστών!!

-Εκκρεμεί μάλιστα και η μάχιμη πενταετία (για όσους δεν πληρώσαμε εισφορές)

Τα ποσά θα είναι χειρότερα για όσους έχουν μεγάλη προσωπική διαφορά!!!!

Νίκος ΟΥΡΑΝΟΣ