Εργασία συνταξιούχων

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

EΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Σε εφαρμογή του Ν.4670/2020, άρθρο 27, εκδόθηκε η Α.Π.Φ. 8000/οικ 14032/571

Βασικά σημεία

-η περικοπή σύνταξης, κύριας και επικουρικής, περιορίζεται στο 30% αντί 60%.

 - Αν η απασχόληση είναι σε φορείς γενικής κυβέρνησης, τότε η σύνταξη κύρια και επικουρική αναστέλλεται ,αν δεν έχει συμπληρωθεί το 61  ό έτος της ηλικίας μέχρι 28-2-2021 και για όσους δεν έχουν συμπληρώσει από 1-3-2022 το 62 ο έτος

Αν πληρούν τα ανωτέρω, η περικοπή κύριας και επικουρικής σύνταξης είναι 30%.

– Η περικοπή παραμένει η ίδια, ανεξαρτήτως των ωρών ή ημερών απασχόλησης. Με βάση τη νέα εγκύκλιο δεν υφίσταται η δυνατότητα αναλογικής περικοπής της σύνταξης βάσει των ημερών ασφάλισης ανά μήνα, όπως ίσχυε στον Νόμο Κατρούγκαλου.

-Στις διατάξεις υπάγονται όλοι όσοι συνταξιοδοτούνται και απασχολούνται ή πρόκειται να απασχοληθούν είτε ως μισθωτοί είτε ως αυτοαπασχολούμενοι κ.λπ. ανεξαρτήτως του πότε ξεκίνησε η συνταξιοδότησή τους.

- γι’ αυτούς που ήταν συνταξιούχοι και είχαν αναλάβει εργασία πριν από την ισχύ του νόμου Κατρούγκαλου (13-5-2016), οι οποίοι δεν είχαν υποστεί μείωση στη σύνταξή τους, προβλέπεται μεταβατική περίοδος ενός έτους, μέχρι 28-2-2021 .

-υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης και καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ανάλογα με τον φορέα ΕΦΚΑ,( ΟΓΑ,ΟΑΕΕ,κ.λ.π.)

Έτσι ανά Μήνα  για παράδειγμα συνταξιούχος απασχολούμενος στα αγροτικά ,η ασφάλιση είναι 114 ευρώ .

- Προσμετρά ο χρόνος απασχόλησης. Για την κύρια σύνταξη ο συνταξιούχος παίρνει αναλογία ανταποδοτικής σύνταξης για τον χρόνο, τις αποδοχές και τις εισφορές που κατέβαλε ως απασχολούμενος συνταξιούχος.

-Εξαιρούνται της περικοπής ,(αν και δεν το αναφέρει η Υ.Απόφαση) ,οι συνταξιούχοι άλλων φορέων και Δημοσίου που απασχολούνται στον αγροτικό τομέα ως αγρότες, μελισσοκόμοι, κτηνοτρόφοι, πτηνοτρόφοι, αλιείς, εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους από τον συγκεκριμένο τομέα δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.

ΔΕς ΤΗΝ Υ.Α

egkyklios_80000_oik_14032_571_3_4_2020

 

Νίκος ΟΥΡΑΝΟΣ