Αναδρομικά ν.4093/2012

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

Δημοσιεύθηκε από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών,  η υπ” αριθμόν (5148/2020)

απόφαση ,η οποία  αναγνώρισε την υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου και το διέταξε να καταβάλλει σε όλους τους ένστολους υπαλλήλους (στρατιωτικοί, λιμενικοί, πυροσβέστες, αστυνομικοί κ.ά.) καθώς και σε όλους τους υπαλλήλους των Ειδικών Μισθολογίων (πανεπιστημιακοί, ιατροί ΕΣΥ κ.ά.) τα ποσά που αντιστοιχούν στον νόμιμο τόκο ύψους 6% επί των αναδρομικών ποσών που είχαν λάβει βάσει του ν. 4575/2018 από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, σε υλοποίηση αποφάσεων της Ολομέλειας του ΣτΕ και του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Οι αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, είχαν κρίνει αντισυνταγματικές τις περικοπές των μισθών και την κατάργηση των Δώρων του ν. 4093/2012 για τους ένστολους υπαλλήλους και τον Δεκέμβριο του 2018, βάσει του ν. 4575/2018, μας είχε καταβληθεί, εφάπαξ ένα ποσό και μάλιστα χωρίς να εκδοθούν ενημερωτικά σημειώματα .

Όμως, ο ΕΦΚΑ ,δεν κατέβαλε  και τους τόκους που αναλογούσαν στα ποσά των αναδρομικών που μας χορηγήθηκαν, για όσους υπαλλήλους ή ενστόλους είχαν ασκήσει αγωγές για τα αναδρομικά.

Τώρα διατάσσεται το Ελληνικό Δημόσιο να καταβάλλει και τους τόκους επί των αναδρομικών ποσών  και μάλιστα για μία ολόκληρη πενταετία (από τον Μάιο του 2015 έως και 30-4-2019), αλλά και μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως!

Συγκεκριμένα το διατακτικό της υπ’αριθ. 5148/2020 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας ορίζει ότι:

«Δέχεται, κατά τα λοιπά, την αγωγή ως προς το παρεπόμενο αίτημα επιδίκασης τόκων.

Αναγνωρίζει την υποχρέωση του εναγομένου να καταβάλει σε καθέναν από τους ενάγοντες τον οφειλόμενο νόμιμο τόκο επί του ειδικότερα αιτηθέντος, με την αγωγή, για καθέναν από αυτούς, κεφαλαίου, από την επίδοση της αγωγής, στις 30.1.2015, έως και την εξόφληση αυτού.».

Η Απόφαση αυτή τονίζουμε ότι αφορά ΜΟΝΟ αυτούς που έκανα αγωγές..