Απόφαση ΕΣ για ΕΑΣ

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ύστερα  από πολλά ερωτήματα από όλη τη χώρα, επισημαίνουμε :

- Με την  υπ’αριθ. 504/2021 Απόφαση η  Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αποφαίνεται ότι είναι αντισυνταγματική, από τη θέσπισή της (2010) μέχρι σήμερα, η Εισφορά Αλληλεγγύης.

-Μάλιστα για τον ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με τον ΕΝΥΠΕΚ:

Άκυρα είναι όλα τα “Ενημερωτικά Σημειώματα” για κύριες και επικουρικές συντάξεις που έχουν εκδοθεί για τους συνταξιούχους του Ιδιωτικού Τομέα από 10/6/2015 έως και σήμερα και που περιλαμβάνουν την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ)!!

Με τις υπ’αριθ. 2287 και 2288/2015 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας κρίθηκε αντισυνταγματική από τη δημοσίευσή τους (10-6-2015) η παρακράτηση της ΕΑΣ από τις κύριες και επικουρικές συντάξεις του Ιδιωτικού Τομέα!

Ως εκ τούτου, όσα ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων εκδόθηκαν μετά τον Ιούνιο του 2015 μέχρι και σήμερα, είναι παράνομα και λανθασμένα, αφού περιέλαβαν περικοπές που κρίθηκαν αμετάκλητα αντισυνταγματικές!

Για τα αναδρομικά των ετών 2015-2020 δεν απαιτείται προσφυγή αφού η περικοπή υπέρ ΕΑΣ από τον Ιούνιο του 2015 θεωρείται καταργημένη και μη ισχύουσα και αφορά όλους (ισχύει έναντι όλων “erga omnes”).

Τις επόμενες μέρες πιστεύουμε ότι θα αποσαφηνισθούν όλα τα επί μέρους ζητήματα.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Ο Γ,ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νίκος ΟΥΡΑΝΟΣ       Γιάννης ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗΣ