ΜΤΣ- τιμή μεριδίου

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δες το νόμο για την νέα τιμή μεριδίου:(B-1313) Μ.Τ.Σ. ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 2021