ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

                                                                                                                                               Ηράκλειο  28 Σεπτέμβρη 2013

Προτείνoυμε να τροποποιηθούν , τα εξής σημεία του Καταστατικού,  τα οποία είναι αντίθετα στις θεμελιώδεις Αρχές του Συντάγματος, παρακαλούντες να κινήσετε τη διαδικασία σύμφωνα με το καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 1

 παράγραφος 2

      Η Επωνυμία της Ομοσπονδίας είναι ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Π.Ο.Α.Σ.Α.) .

Ώστε ο τίτλος να αγκαλιάζει , να εκφράζει και να εκπροσωπεί όλα τα μέλη.

Προσθήκη παραγράφου 5  : Τα μέλη της Ομοσπονδίας είναι ισότιμα στα δικαιώματα και υποχρεώσεις, ανεξάρτητα φύλλου, αποστρατευτικού βαθμού  ή  Σώμα προέλευσης ή οποιαδήποτε άλλης διάκρισης.

ΑΡΘΡΟ 3

Να διαγραφεί η πρόταση

Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν εκλεγούν τουλάχιστον δύο εκ των υποψηφίων των Σωμάτων αυτών, συμπληρώνεται ο αριθμός αυτός εκ των επιλαχόντων, ώστε να μετέχουν εν τέλει στο Δ. Σ. τουλάχιστον δύο από κάθε Σώμα.

Επειδή προσκρούει στην αρχή της ισότητας. (αφορά ενώσεις Λιμενικού ή Πυροσβεστικής)

ΑΡΘΡΟ 4  περίπτωση β

β) Με απόφαση του Πανελλήνιου Συνεδρίου, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου,  διαγράφεται από την Ομοσπονδία κάθε μέλος το οποίο:

Γιατί το Πανελλήνιο Συνέδριο είναι το κυρίαρχο όργανο της Ομοσπονδίας

ΑΡΘΡΟ 10  παράγραφος 2

Υποψηφιότητα για το αξίωμα του Προέδρου δικαιούνται να θέσουν  όλα τα μέλη,

Σύμφωνα με την αρχή της ισότητας.

Για το ΔΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                               Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νίκος ΟΥΡΑΝΟΣ                                                                                          Νώντας ΑΛΕΞΑΚΗΣ