Γερασμένοι συνταξιούχοι

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

Από  τα στοιχεία του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου και Πληρωμών των Συντάξεων «ΗΛΙΟΣ» του Υπουργείου Εργασίας για τον Μάιο 2022 :

 

● ΜΟΝΟ 233.764 συνταξιούχοι έχουν ηλικία έως 60 ετών (ποσοστό 9,5% επί συνόλου 2.451.197), στους οποίους περιλαμβάνονται χήρες/χήροι, ορφανά, ανασφάλιστοι, ανάπηροι κ.λπ.!!

● Η συντριπτική πλειονότητα, δηλαδή 2.183.489 συνταξιούχοι (ποσοστό 89%), έχουν ηλικία πάνω από 62 έτη!!