ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΓΩΓΩΝ

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 16-06-2014, ΕΠΕΛΕΞΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΩΓΕΣ ΤΗΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΝΙΚΗΤΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ

ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΑΝΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΑΤΟΜΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ :

-ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ (ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΝΣΗΜΑ,ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

-1%, ΕΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕΝΩΝΠΟΣΩΝ ,ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ- ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΝΣΗΜΟ, ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΟΤΑΝ ΓΙΝΕΙ Η ΔΙΚΗ

-5 %, ΠΕΝΤΕ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΠΙΔΙΚΑΣΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ, ΩΣ ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΙΝΑΙ    : ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ,( ΤΑ ΔΙΔΕΙ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ), ΣΕ (3) ΑΝΤΙΤΥΠΑ ΜΕ ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ       

Φ/Ο  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΠΡΟΣ  ΓΛΚ

ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   ΓΛΚ

ΠΡΑΞΗ ΣΥΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΛΚ

ΠΡΑΞΗ   ΓΛΚ  ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣΓΛΚ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ   ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΓΛΚ

 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ  ΓΛΚ

ΓΙΑ  ΤΕΑΠΑΣΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ, ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΓΙΑ ΜΤΣ : ΑΠΟΦΑΣΗ, ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ   16, 20, 23, 26, ΚΑΙ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ