ΒΟΗΘΗΜΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για το Βοήθημα Θανάτου

  • Αίτηση δικαιούχου.

- Για Αίτηση ΒΘ Μετόχου ή Μερισματούχου κάντε κλικ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΗΘΗΜΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

  • Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου του μερισματούχου.
  • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ή εγγυτέρων (πλησιεστέρων συγγενών) που θα αναφέρει τα μέλη που άφησε ο αποβιώσας και την οικογενειακή τους κατάσταση, δηλαδή έγγαμα ή άγαμα.
  • Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας των δικαιούχων για είσπραξη χρημάτων (αν το ποσό είναι πάνω από 1500,00 €).
  • Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου ατομικού ή κοινού (σε περίπτωση που υπάρχουν συνδικαιούχοι στο μέρισμα) λογαριασμού της Τράπεζας Πειραιώς.
  • Α.Φ.Μ.  συνδικαιούχων μελών + Α.Δ.Τ. συνδικαιούχων μελών + ΑΜΚΑ συνδικαιούχων μελών.

Νίκος ΟΥΡΑΝΟΣ