ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ

 

ΘΕΜΑ:<<  Αλλαγή  Ημερομηνίας, για την Παγκρήτια σύσκεψη Σωματείων Αποστράτων    Σωμάτων Ασφαλείας>

               Το απόγευμα της 11ης Οκτώβρη , Ημέρα Τετάρτη , μετά την Παγκρήτια , των Σωματείων του Κλάδου, θα πραγματοποιηθεί Παγκρήτια  Σύσκεψη των Σωματείων Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας ,υπό  την αιγίδα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας (ΠΟΑΣΑ).

Θα πραγματοποιηθεί  ενημέρωση επί όλων των Συνταξιοδοτικών θεμάτων , (συνταξιοδοτικό – Ταμεία)  και θα αναλυθούν τα ζητήματα των Σωματείων μας,   από  τον  Πρόεδρο  της Ομοσπονδίας ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟ Ευαγγέλο και τον Νομικό Σύμβουλο της Ομοσπονδίας ΚΑΛΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ Νικήτα.

Καλείσθε να συμετέχετε ενεργά, με τοτοθετήσεις και προτάσεις, για την αποτελεσματικότερη λειτουργία μας, ανεξάρτητα αν το Σωματείο σας είναι ή όχι Μέλος της Ομοσπονδίας. Διευκρινίζεται  ότι  : α)  Μέλη της ΠΟΑΣΑ , είμαστε τα Σωματεία  Λασιθίου  και  Ηρακλείου,  β)  δικαιούται να γίνει Μέλος, με βάση το Καταστατικό, κάθε Σωματείο Αποστράτων του Λιμενικού και του Πυροσβεστικού Σωμάτων.

Η  μεταφορά της  Ημερομηνίας, έγινε   με ομόφωνη  απόφαση  των Προέδρων  των Σωματείων  Αποστράτων  Κρήτης,  ένεκα  υποχρεώσεων  που προέκυψαν. Κατά τα λοιπά, ισχύει ο προγραμματισμός ως έχει.  Λεπτομέρειες  θα σας γνωρίσουμε με νεότερο έγγραφο.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νίκος ΟΥΡΑΝΟΣ                                                Γιάννης ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗΣ