ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΑ ΜΕΛΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 1. Πρόεδρο  : ΟΥΡΑΝΟ Νικόλαο
 2. Αντιπρόεδρο : ΠΑΝΤΑΓΑΚΗ Τηλέμαχο
 3. Γεν. Γραμματέα  : ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗ Γιάννη
 4. Ταμία  : ΦΟΥΚΑΡΑΚΗ Νικόλαο
 5. Αναπλ. Γεν. Γραμματέα : ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ Δημήτρη
 6.  Αναπλ. Ταμία  : ΜΕΡΑΜΒΕΛΙΩΤΑΚΗ  Γεώργιο
 7. ‘Εφορο : ΜΑΓΟΥΛΑΚΗ  Νικόλαο

Καλείσθε στην  έκτακτη  συνεδρίαση του ΔΣ, την  18η Σεπτέμβρη 2017,   Ημέρα Δευτέρα       και ώρα , 1900,  στο γραφείο του Σωματείου, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

 1. Ενημέρωση για την προετοιμασία του Παγκρητίου Σωματείων Εν Ενεργεία και Αποστράτων
 2. Ενημέρωση για την προετοιμασία του Παγκρητίου Αποστράτων
 3. Πρόταση για έκτακτη Γενική Συνέλευση , μετά  την Παγκρήτια
 4. Έγκριση δαπανών προκαταρκτικής σύσκεψης
 5. Χρονοδιάγραμμα ενεργειών και ανάθεση αρμοδιοτήτων , για τα Μέλη του ΔΣ
 6. Προτάσεις Μελλών