ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΧΗΡΕΙΑΣ-ΤΕΚΝΩΝ

 

ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Εκδόθηκε  η  Εγκύκλιος: Φ.80000 οικ.58727/74/δ29.17 του Υπουργείου Εργασίας η οποία εισάγει θετικά στοιχεία, σε οικογένειες  Αποστράτων στις περιπτώσεις θανάτου.
Εφαρμογή διατάξεων  του  Ν.4499/2017, άρθρο 1, παρ. 2, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του Ν. 4387/2016.

Επιφέρει <<βελτιωτικές μεταβολές>> στο άρθρο 12 του Ν.4387/2016 που αφορά τους δικαιούχους σύνταξης λόγω θανάτου.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ- ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ
ΚΑΤΩΤΑΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
1-Σύζυγος
2- διαζευγμένος  σύζυγος
3-Παιδιά έως 18, ή 24 (φοιτητές)
4-Παιδιά στο έτος προετοιμασίας Παν. Εξετάσεων, ανεξάρτητα της επιτυχίας.

α–Το κάθε δικαίωμα είναι αυτοτελές , δηλαδή έχει  ανεξάρτητο  δικαίωμα η μητέρα – σύζυγος του θανόντα Αποστράτου , ανεξάρτητο και κάθε παιδί.

β–Το ποσό δεν επιμερίζεται μεταξύ τους, ανεξάρτητα του αριθμού δικαιούχων.

γ- Δικαιούχος είναι και η διεζευγμένη σύζυγος
Θεσμοθετείται Κατώτατο ποσό σύνταξης:
-Για 16 έτη ασφάλισης: 364,80 ευρώ
-Για 17 έτη ασφάλισης: 369,60 ευρώ
-Για 18 έτη ασφάλισης: 374,40 ευρώ
-Για 19 έτη ασφάλισης: 379,20 ευρώ
-Για 20 έτη ασφάλισης και άνω: 384,00 ευρώ.

 

Υπενθυμίζεται ότι για  τις Συντάξεις που εκδόθηκαν πριν το Ν.4387/2016  , μέχρι 13-5-2016

Ο επανυπολογισμός της σύνταξης γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 33 του Ν.4387/2016   : ΕΘΝΙΚΗ + ΑΝΤΑΠ/ΤΙΚΗ

384+ (χορηγούμενη  χ συντ. απόδοσης)

Παρακαλούμε τα Μέλη μας που γνωρίζουν χήρες Αποστράτων να τις ενημερώσουν για τις σημαντικές αυτές αλλαγές, για να επικοινωνήσουν μαζί μας, ώστε να υποβάλλουν αιτήσεις ,κ.λ.π.

(δυστυχώς  δεν έχουμε στοιχεία τους)

Ανάλογα με τα ερωτήματά σας, θα επανέλθουμε με διευκρινήσεις

 

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΣ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ, ΠΑΤΗΣΕ :

Εγκύκλιος ΤΑΤΩΤΑΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΧΗΡΑΣ-ΤΕΚΝΩΝ